Οι εκπαιδευτικοί μας κοντά στα παιδιά

Για να καταστούν τα ελληνικά, γλώσσα επικοινωνίας και έκφρασης για τα παιδιά μας και μέσο γνωριμίας των ξενόγλωσσων φίλων μας με την Ελλάδα, το σχολείο μας στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς, πτυχιούχους με κατάρτιση και διδακτική εμπειρία στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

Μαρία Καπαρτή
Βάσω Κονδυλάκη
Σοφία Μαργαρώνη
Αθηνά Ρεντζέπη
Μαρία Χρήστου
Show More

Designed by Aspassia Antonopoulou for Grec Pour Tous - All rights reserved ©2019